SC HONG DA SRL

SC HONG DA SRL

 

- stoc de m?rfuri ( îmbr?c?minte, înc?l??minte, juc?rii, lenjerie)la pre?ul de

32.182,16 lei

Pre?ul nu includ TVA.

Licita?iile vor avea loc, în fiecare zi de miercuri la ora 13:00.

 

    

Toate drepturile rezervate ® 2019 www.comcaslj2000.ro - by solcreation