cesiune de creanta SC BATIN IMPEX SRL

Nr. 2066/02.07.2019

 

 

 

                                                               ANUNT                                                  

 

                                               

 

            COMCAS LJ 2000 SPRL cu sediul in Satu Mare str. I. Slavici, nr.13, jud. Satu Mare, înregistrat? la UNPIR sub nr. RSP 0111, CIF RO 20570987,  numit? lichidator judiciar al SC BATIN IMPEX  SRL , cu sediul în  Certeze, nr.789,jud.Satu Mare, înmatriculat? în Registrul Comer?ului sub nr.  J/30/417/1996, CUI RO  8516865, prinÎncheierea  din data de 05.04.2012  a Tribunalului Satu Mare , pronun?at? în dosar nr. 2192/83/2009 , anun?? :

 

Cesionarea crean?ei SC BATIN IMPEX SRL în sum? de 13.037,8 euro  fa?? de debitorul Roman Marin Radu -obiect al execut?rii silite ., la cel mai bun pre? primit.

Ofertele se pot depune la sediul lichidatorului judiciar , pân? la data de 01.08.2019.

 

 

                                          

 

                                                              Lichidator judiciar ,

 

 

 

 

 

 

 

    

Toate drepturile rezervate ® 2019 www.comcaslj2000.ro - by solcreation