SC ARCA SRL

SC ARCA SRL

 

  • cl?diri în suprafa?? construit?de 22.147 mp-6.259.029,00 lei
  • teren situat în Satu Mare în suprafa?? de 20.251 mp-1.276.032,00 lei
  • teren situat în sat Nima în suprafa?? de 2.300 mp-61.951,00 lei
  • echipamente tehnologice (ma?ini, utilaje), aparate ?i instala?ii de m?sur?, control ?i reglare, mobilier, birotic?, alte active corporale- 3.205.166,00 lei

Potrivit Regulamentului de vânzare contravaloarea bunurile se vând în bloc.

Pre?urile nu includ TVA.

Licita?iile vor avea loc , în fiecare zi de miercuri la ora 14:00, incepand cu data de 08.05.2019.

    

Toate drepturile rezervate ® 2019 www.comcaslj2000.ro - by solcreation