SC B LUMINIS SRL

SC B. LUMINIS SRL ,prin COMCAS LJ 2000 SPRL, cu sediul in Satu Mare,  str.  Ioan  Slavici,  nr.  13,  numit?  lichidator judiciar, prin Încheierea din data de 22.01.2003, pronun?at? de Tribunalul Satu Mare, aduce la cuno?tin?a persoanelor interesate  faptul c? , la data de 22.03.2019, a fost acceptat? oferta depus? de B.N.B. privind cump?rarea apartamentului  nr. 5 situat în Negre?ti Oa? , str.  Victoriei , bl.44,et. 3,a p.5 , înscris în CF. nr. 101587-C1-U3 ,la pre?ul de 70.000 lei.

 

            Supraofertele se pot depune la  sediul lichidatorului din Satu Mare, str. I. Slavici, nr. 13, pân? la data de 30.04.2019, ora 12 .

            Pasul de supraofertare este de cel pu?in 10 % din oferta depus? , respectiv 7.000 lei (70.000 +7.000 lei=77.000 lei  ).

            La data depunerii ofertelor , persoanele interesate trebuie s? achite  20 % din pre?ul oferit.

            În caz de adjudecare , suma  reprezint? avans pre?  ?i va avea regimul juridic prev?zut de art. 1544 alin. 2 din C.civ.

Bunul se va vinde la oferta cea mai mare depus? , pân? la data de 30.04.2019. În cazul în care  vor fi depuse dou? oferte la aceea?i valoare-dac? este cea  mai mare- se va organiza  o ?edin?? de licita?ie între cei doi ofertan?i , data acesteia urmând s? fie stabilit?, ulterior.

            Informa?ii suplimentare se pot ob?ine la sediul lichidatorului judiciar sau  la nr. de telefon  0261711516.

            Prezentul anun? va fi notificat Tribunalului Satu Mare, administratorului special al SC B LUMINIS SRL , doamnei B.M. ?i  doamnei  B.N.B.

 

COMCAS LJ 2000 SPRL ,   

    

Toate drepturile rezervate ® 2019 www.comcaslj2000.ro - by solcreation