SUPRAOFERTARE SC COMPLEX CORAL SRL

 

SC COMPLEX CORAL SRL , prin COMCAS LJ 2000 SPRL, lichidator judiciar, aduce la cuno?tin?a persoanelor interesate  faptul c? , la data de 27.02.2019, a fost acceptat? oferta depus? de S.V.M privind cump?rarea bunurilor  : teren extravilan  situat în Lazuri în suprafa?? de 11.600 mp  la pre?ul de 7.100 lei ?i  teren extravilan situat în Lazuri în suprafa?? de 10.500 mp la pre?ul de 6.700 lei.

 

            Supraofertele se pot depune la  sediul lichidatorului din Satu Mare, str. I. Slavici, nr. 13, pân? la data de 08.04.2019, ora 16 .

            Pasul de supraofertare este de cel pu?in 10 % din oferta depus? , respectiv 710 lei pentru terenul în suprafa?? de 11.600 mp  ?i 670 lei pentru în suprafa?? de 10.500 mp .

            La data depunerii ofertelor , persoanele interesate trebuie s? achite  20 % din pre?ul oferit.

            În caz de adjudecare , suma  reprezint? avans pre?  ?i va avea regimul juridic prev?zut de art. 1544 alin. 2 din C.civ.

Bunul se va vinde la oferta cea mai mare depus? , pân? la data de 08.04.2019. În cazul în care  vor fi depuse dou? oferte la aceea?i valoare-dac? este cea  mai mare- se va organiza  o ?edin?? de licita?ie între cei doi ofertan?i , data acesteia urmând s? fie stabilit?, ulterior.

            Informa?ii suplimentare se pot ob?ine la sediul lichidatorului judiciar sau  la nr. de telefon  0261711516.

           

COMCAS LJ 2000 SPRL ,   

    

Toate drepturile rezervate ® 2019 www.comcaslj2000.ro - by solcreation