SPAÈšII DE ÃŽNCHIRIAT

COMCAS LJ 2000 SPRL cu sediul in Satu Mare str. Ioan Slavici nr.13, jud. Satu Mare, inregistrată la UNPIR sub nr.RSP-0111, CIF RO 20570987, numită lichidator judiciar al SC EUROCAR SRL cu  sediul  in loc.Satu Mare, strada Botizului, nr.145,  jud.Satu Mare, nr.inregistrare O.R.C.  J30/1255/1994, CUI 6169409, prin SentinÅ£a comercială nr.1394/F/14.07.2011 pronunÅ£ată de Tribunalul Satu Mare ,în dosar nr.3332/83/2011 , închiriază imobilul situat în Satu Mare, strada Botizului, nr.145,  proprietatea SC EUROCAR SRL ,până la vânzarea acestuia în procedura falimentului .

            PreÅ£ul chiriei stabilit de Adunarea creditorilor este de 5.000 euro /lună + TVA.      

    

Toate drepturile rezervate ® 2018 www.comcaslj2000.ro - by solcreation