SCHWABEN MOLKEREI SRL

 SC SCHWABEN MOLKEREI SRL

           

            - imobil situat în loc. Carei, jud. Satu Mare, compus din: teren de incint? în suprafa?? de 8.232 mp; construc?ii ?i instala?ii aferente acestora, respectiv: cladire administrativ? P - 116,88 mp; cladire administrativ? P+1E - 923,68 mp; fabrica veche P - 1.225,5 mp; hala de productie noua P+EP - 412,14 mp; platform? betonat? – 400 mp; platforma betonata – 3.500 mp; platform? betonat? – 1.200 mp; împrejmuire poart? -  la pre?ul total de 210.000,00 EUR

            - utilaje, instala?ii ?i echipament tehnologic pentru procesarea laptelui ?i produc?ia produselor lactate – 123.837,18 lei;

            - mobilier ?i aparatur? birotic? – 1.003,50 lei;

            - diverse bunuri mobile – 7.737,77 lei;

- mijloace de transport:

            - Autospeciala izoterma Dacia, an 2003 – SM-14-SWA – 535,50 lei;

            - Autospeciala izoterma Dacia, an 2003 – SM-15-SWA – 775,50 lei;

            Pre?urile nu includ TVA.

Licita?iile se organizeaz? la sediul lichidatorului, în fiecare zi de miercuri, ora 13. 

 

    

Toate drepturile rezervate ® 2018 www.comcaslj2000.ro - by solcreation