ANUNTURI SUPRAOFERTARE

ANUNŢ

 

 

             SC EUROCAR SRL cu  sediul  în Satu Mare, strada Botizului, nr.145,  jud.Satu Mare,.înregistrată la  O.R.C.  sub nr.  J30/1255/1994, având CUI 6169409,  , prin COMCAS LJ 2000 SPRL, cu sediul in Satu Mare,  str.  Ioan  Slavici,  nr.  13,  numită  lichidator judiciar prin Sentinţa comercială nr.1394/F/14.07.2011 pronunţată de Tribunalul Satu Mare ,în dosar nr.3332/83/2011 , aduce la cunoştinţa persoanelor interesate  faptul că , la data de 23.02.2017, a fost acceptată de Adunarea creditorilor oferta depusă de SC E .C. S.  SRL privind cumpărarea imobilului situat în Satu Mare , str. Botizului, nr. 145 cu nr. top.12480 în suprafaţă de 1989 mp-curţi , construcţii , 121105/1b în suprafaţă de 500 mp  şi 11597 în suprafaţă de 511 mp( suprafaţă totală 3000 mp )  şi a bunurilor aflate în dotarea service-ului.  , la  preţul de 310.000 euro + TVA .           

            Supraofertele se pot depune la  sediul lichidatorului din Satu Mare, str. I.Slavici, nr. 13, până la data de 07.04.2015, ora 14, conform art. 118 alin. 4 din Legea nr. 85/2006.

            Pasul de supraofertare este de cel puţin 10 % din oferta depusă , respectiv cu cel puţin  31.000 euro + TVA, mai mult  faţă de preţul acceptat de creditori.  

            Imobilul  se va vinde la oferta cea mai mare depusă , până la data de 07.04.2017. În cazul în care  vor fi depuse două oferte la aceeaşi valoare-dacă este cea  mai mare- se va organiza  o sedinţă de licitaţie între cei doi ofertanţi , data acesteia urmând să fie stabilită, ulterior.

            La data depunerii supraofertelor , persoanele interesate trebuie să achite  10 % din preţul oferit.

            În caz de adjudecare , suma  reprezintă avans preţ  şi va avea regimul juridic prevăzut de art. 1544 alin. 2 din C.civ.

            Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar sau  la nr. de telefon  0261711516.

            Prezentul anunţ va fi notificat Tribunalului Satu Mare ,ofertantului  SC E.C.S. SRL şi  creditorului garantat

            Anunţul se va publica în presa centrală : ziarul Bursa, în presa locală din Satu Mare-Piaţa Sătmăreană şi Gazeta de Nord Vest  şi se va afişa la Primăria Satu Mare  şi la locul situării imobilului, la sediul lichidatorului judiciar şi la site-ul acestuia comcaslj2000. ro

 

COMCAS LJ 2000 SPRL ,   


   1   

Toate drepturile rezervate ® 2017 www.comcaslj2000.ro - by solcreation