DELTA IMPEX SRL

- imobil situat în Satu Mare, str.Dealului nr.36 în suprafa?? de 4154 mp  cu teren aferent în suprafa?? de 8.266 mp si instalatii aferente la pre?ul de 120.441,60 Eur.

- mobilier, aparatura, birotica la pre?ul de 360,80 Eur.

Preturile nu includ TVA.

Licita?iile vor avea loc în prima zi de mar?i a fiec?rei luni,la ora 13:00

 

    

Toate drepturile rezervate ® 2018 www.comcaslj2000.ro - by solcreation