SC GERODAR SRL

                     COMCAS LJ 2000 SPRL, cu sediul în Satu Mare,  str.  Ioan  Slavici,  nr.  13, jud. Satu Mare, având CUI  RO 20570987, înregistrat? la UNPIR în RSP sub nr. 0111,  numit?  lichidator judiciar al SC GERODAR SRL, cu sediul în Satu Mare , str. Mesteac?nului  , nr. 17,jude?ul Satu Mare ,având CUI  13310020,înregistrat? în Registrul Comer?ului  sub nr. J 30/246/200, prin Sentin?a civ. nr.81/F/16.03.2020, pronun?at? de Tribunalul Satu Mare, sec?ia a II a civil? , de contencios administrativ ?i fiscal, în dosarul nr. 1164/83/2018  , anun?? organizarea licita?iilor publice , la sediu s?u , în fiecare zi de miercuri , la ora 14 ,începând cu data de  29.07.2020 , pentru vânzarea urm?toarelor bunuri :

- 4 copiatoare ?i o imprimant? Plotter  în valoare total? de 9.636 lei .

-bunuri papet?rie-în valoare total?  de 6.240 lei .

- teren intravilan situat în Satu Mare, str. Gh. Bari?iu , înscris în CF 158107 -în suprafa?? de 3.156 mp -la pre?ul de 363.713 lei .

             Pre?urile nu includ TVA.

Informa?ii suplimentare se pot ob?ine la sediul lichidatorului judiciar sau la nr. 0261711516 sau 0742 025 679 si email : comcaslj@gmail.com.

 

    

Toate drepturile rezervate ® 2020 www.comcaslj2000.ro - by solcreation